Prawo i ekonomia

 

VAT

STATUS MAŁEGO PODATNIKA

Księgowość

DŁUGA CHOROBA PRACOWNIKA A ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

DYSCYPLINARKA

Odliczenia podatkowe

PODAWAĆ CZY NIE PODAWAĆ NA FAKTURZE NUMERU REJESTRACYJNEGO POJAZDU

PREFERENCYJNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW

ROZLICZANIE ZAKUPU USŁUG SERWISOWYCH

SPRZEDAŻ SAMOCHODU PO UPŁYWIE UMOWY LEASINGU

ULGA INTERNETOWA

UŻYWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZMIANY W PODATKU VAT W 2012 ROKU

Podatnicy

LIMITY DLA MAŁEGO PODATNIKA

NIP CZY PESEL?

OBOWIĄZEK PODATKOWY U USŁUGODAWCY I NABYWCY USŁUGI

PREFERENCYJNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI I STRONAMI POWIĄZANYMI

Składki ZUS

SKUTKI KOREKTY PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS ZA LATA UBIEGŁE

USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W 2012 ROKU

Nieruchomości

NAJEM NIERUCHOMOŚCI I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI

Technologie i patenty

DEFINICJE KNOW-HOW

PRAWO DO AMORTYZACJI PRZEDMIOTU PODLEGAJĄCEGO LEASINGOWI FINANSOWEMU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – S24