Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR):

ewidencja kosztów i przychodów,
ewidencja dla celów podatku od towarów i usług,
ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT,VAT).

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

ewidencja przychodów,
ewidencja dla celów podatku od towarów i usług,
sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT).

Prowadzenie ksiąg handlowych:

ewidencje księgowe,
ewidencja dla celów podatku od towarów i usług,
ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
sporządzanie sprawozdań i bilansów, raportów (okresowych i rocznych).

Obsługa kadrowo-płacowa:

sporządzanie list płac oraz umów zleceń i o dzieło,
sporządzanie i nadzór nad aktami osobowymi pracowników,
sporządzanie deklaracji ZUS,
sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4 oraz wyliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek od wynagrodzeń.

Dodatkowe usługi:

pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
sporządzanie sprawozdawczości GUS,
przygotowywanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań w zakresie obsługiwanym przez Biuro.